Voorwaarden Light Abonnement

Tegen een vast bedrag verzorgen wij volledig digitaal je boekhouding en belastingaangiften. Je levert de administratie digitaal aan en wij verwerken dit vrijwel direct in je administratie. Hierdoor heb je 24/7 inzicht in je cijfers. 

Hier geven wij de voorwaarden aan voor het Light abonnement, zodat je direct weet waar je aan toe bent. De rechtsvormen die dit abonnement kunnen afsluiten zijn: eenmanszaken (en ZZP’ers). Alle overige rechtsvormen kunnen dit abonnement niet afsluiten.

Verzorgen Boekhouding

Je levert de administratie digitaal aan en wij verwerken dit vrijwel direct in je administratie. Je stuurt de facturen en bonnen via de app, website of mail naar ons en wij zorgen voor de rest. De bescheiden voor je boekhouding lever je minimaal per maand of per kwartaal in, zodat wij je boekhouding tijdig kunnen verwerken. Je administratie wordt bijgehouden in Exact Online, de nummer 1 online boekhoudsoftware.

De bankafschriften dienen digitaal aangeleverd te worden door middel van een koppeling met je eigen bank. We vragen bij de start van onze samenwerking om een bankkoppeling met je bank te bevestigen. Alle bekende banken (ING, Rabobank en ABN Amro) bieden deze optie. Nadat de koppeling is gerealiseerd stuurt de bank de mutaties per periode door naar jouw account binnen Voordeeladministratie.nl. Indien een bankkoppeling (nog) niet mogelijk is tussen jouw bank en onze software, dan kan je volstaan met het periodiek opsturen van zogenoemde “MT-940” bankbestanden, zodat wij deze bestanden kunnen inlezen in jouw administratie.

De kasboekhouding die je in excel bijhoudt, dient conform de door Voordeeladministratie.nl aangegeven sjabloon bijgehouden te worden. Je in- en uitgaven worden dan automatisch boekhoudkundig verwerkt. Je ontvangt een voorbeeld sjabloon nadat wij een samenwerking aangaan. Daarnaast kan je jouw kassa systeem gemakkelijk koppelen aan ons boekhoudsoftware. Hierdoor gaat het bijhouden van je online kasboek automatisch.

Maximum aantal inkoop- en verkoopfacturen <100

Bij de keuze voor het abonnementsvorm heb je gekozen voor maximaal 100 inkoop- en verkoopfacturen per jaar. Je mag dus tot 100 facturen üploaden in je administratie. Heb je aan het einde van een jaar meer facturen geüpload dan het maximum, dan ontvang je een nagecalculeerde factuur. Als je a.d.h.v. het aantal facturen in een andere abonnement valt, zal je een correctiefactuur ontvangen, waarbij wij dan uitgaan van de tarieven die bij de andere abonnementsvormen (Basis, Extra of Compleet) behoren. In het vervolg zal je dan ook conform de aangepaste tarieven gefactureerd worden.

Opmaken jaarcijfers

Je levert de administratie digitaal aan en wij verwerken dit vrijwel direct in je administratie. Elk jaar ontvang je een overzicht van je fiscale jaarcijfers vanuit ons administratiesoftware Exact Online, nadat wij alle mutaties inkoop/verkoop/bank/kas/activa/memoriaal hebben verwerkt. Dit is een overzicht van je balans en verlies- en winstrekening uit onze administratiesoftware. Deze zal als uitgangspunt dienen voor de fiscale aangiften.

Toegang tot je administratie

Je administratie wordt bijgehouden in de cloud omgeving van Exact Online. Bij je aanmelding ontvang je direct je inloggegevens, waarmee je kunt inloggen op je eigen portaal. De financiële cijfers, in- en verkoopfacturen, openstaande debiteuren, aangifte Omzetbelasting, etc. inzake je onderneming kan je hierin real-time bekijken en inzien.

Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijk voor de juist- en volledigheid van de door jou aan Voordeeladministratie.nl ter beschikking gestelde gegevens, je financiële administratie en de fiscale aangiften, ligt te allen tijde bij de eigenaar of het bestuur van de onderneming.

Identificatie

Voordeeladministratie.nl is wettelijk verplicht om je voor het aangaan van de samenwerking te identificeren. Nadat je een abonnementsvorm hebt gekozen, ontvang je een bericht waarin wij je zullen verzoeken om een kopie te overhandigen van je identificatiebewijs.

Melding Wwft

Voordeeladministratie.nl is verplicht om tijdens de uitvoering van haar werkzaamheden gesignaleerde transacties die mogelijk verband kunnen houden met het witwassen van geld en financiering van terrorisme te melden. Dit is een wettelijke verplichting voor elk administratie-, boekhoud- of accountantskantoor.

Aangifte Inkomstenbelasting

Wij verzorgen elk jaar de aangifte Inkomstenbelasting. De aangifte is gebaseerd op je financiële administratie. Indien er bescheiden en/of informatie ontbreekt om de aangifte te kunnen opmaken, dan versturen wij een e-mail/bericht waarin wij deze gegevens opvragen. Zodra wij deze gegevens hebben ontvangen, ontvang je het concept exemplaar.

Tevens ontvangen wij, indien van toepassing, aanvullende informatie die benodigd kunnen zijn voor je aangifte (denk bijvoorbeeld aan eigen woning, bank- en spaarrekening saldi, etc.). Wij sturen een handige checklist, waarbij je kunt nagaan welke aanvullende gegevens betrekking hebben op jouw specifieke situatie.

Ondertekening en verzending van de aangifte vindt elektronisch plaats. Alvorens wij de aangifte naar de Belastingdienst sturen, dien je jouw akkoord te geven op het opgemaakte exemplaar. Per e-mail ontvang je deze gegevens. Zodra wij je akkoord hebben, sturen wij de aangifte richting de Belastingdienst.

Indien gewenst kan je tegen een meerprijs ook de aangifte van je fiscale echtgenoot via Voordeeladministratie.nl laten verzorgen.

Deskundig Advies

Deskundig advies valt niet onder je abonnement. Indien je een bedrijfsspecifieke of situatie afhankelijke vraag of verzoek hebt, dan hanteren wij een uurtarief van €75. Onder betaalde diensten voor advies vallen o.a. situaties waarbij wij meer informatie nodig hebben over jou als persoon of je onderneming om een voor jouw situatie passend advies c.q. maatwerk uit te kunnen brengen. Je kan ofwel adviesuren vooraf inkopen, ofwel je vraag neerleggen bij Voordeeladministratie.nl, zodat wij een raming van het totaal aantal uren kunnen opmaken.